Om Carlslids Bredband

Carlslid är en stadsdel nära universitet och sjukhus i Umeå, mellan Ålidhem och Tomtebo.

Carlslids Bredband är en ekonomisk förening med syfte att äga och förvalta det fiberoptiska nätverk som de flesta fastigheter på Kopparvägen, Silvervägen och Guldvägen, samt några fastigheter på Kalkvägen, är anslutna till.

Vår leverantör av internet är Riksnet, TV:n levereras av Sappa. Hastigheten till respektive fastighet är 250/250 Mbit/s.

Har du köpt en fastighet på Carlslid och är intresserad av att bli medlem i föreningen, eller har du andra frågor? Kontaka Fredrik Domeij, 070-3037836, eller via epost, bredband@carlslid.se.

Dokument för ägarbyte:

Dokument för icke anslutna fastighetsägare på Carlslid:

Information om föreningen

Organisationsnummer 769611-6677
Postadress Carlslids Bredband ek för, c/o Fredrik Domeij, Guldvägen 5, 907 50 Umeå
Kontakt Fredrik Domeij, 070-3037836, bredband@carlslid.se
Bankgiro 5037-9205

TV-utbud

Detta är Carlslids Bredbands grundutbud i avtalet med Sappa just nu. Detta kan vi inte förändra men varje medlem kan själv teckna sig för fler kanaler på www.sappa.se.

För att se de digitala kanalerna som kräver programkort från Sappa så behövs speciell utrustning. Mer information om detta finns under fliken Digital-TV.

Analoga kanaler
Digitala kanaler
utan programkort
Digitala kanaler
med programkort från Sappa (kanalplats)
SVT1 SVT1 SVT1 (1)
SVT1 HD SVT1 HD (21)
SVT2 SVT2 SVT2 (2)
SVT2 HD SVT2 HD (22)
TV3 TV3 (3)
TV4 TV4 TV 4 (4)
TV4 HD (24)
Kanal 5 Kanal 5 (5)
TV6 TV6 TV6 (6)
TV7 TV7 (7)
TV8 TV8 (8)
TV9 TV9 (9)
TV10 TV10 (10)
TV11 TV11 (11)
TV12 TV12 HD (12)
Fox HD (13)*
Access-TV Access-TV (15)
Kunskapskanalen Kunskapskanalen HD Kunskapskanalen HD (16)
Barnkanalen/SVT24 Barnkanalen HD/SVT24 HD Barnkanalen HD/SVT24 HD (17)
Sappa Sappa Sappa (19)
MTV MTV (35)
Discovery Channel Discovery Channel HD (37)
TLC HD* TLC HD (41)*
Discovery ID* Discovery ID (42)*
TV3 Sport HD* TV3 Sport HD (127)*
Eurosport Eurosport (133)

*Tillfällig kanal från Sappa, kan försvinna när som helst

Om du anger följande uppgifter vid en kanalsökning så går kanalsökningen snabbare:

Söktyp Kabel/DVB-C
Frekvens 306 MHz (306000 kHz)
Symbolhastighet 6,875 MS/s (6875 kS/s)
Modulation 64 QAM
Nätverkssökning/Nätverks-ID Ja/100/00100

Ytterligare digitala kanaler kan köpas via programpaket från Sappa, som nås på www.sappa.se eller 0774-444 744 alternativt e-post hej@sappa.se.

IP-telefoni

Föreningen har inte någon upphandlad IP-telefoni. Dock så har vi inga begränsningar i nätverket så all vanlig IP-telefoni från till exempel Telia, Tele2, Riksnet, Alltele och T3 fungerar.

Behandling av personuppgifter

Carlslids Bredband har ett medlemsregister och ett dokumentarkiv där följande information lagras:

  • Namn (kontaktperson för fastigheten)
  • E-postadress
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsadress
  • Faktureringsadress (om annan än fastighetsadressen)
  • Telefonnummer/mobiltelefon
  • Om fakturor har blivit betalade eller ej.
  • Om medlem lånat digitalbox/CA-modul
  • Personnummer (endast i pappersform på anslutningsavtalet)

Detta används till fakturering och informationsspridning till medlemmar. Endast styrelsen, IT-gruppen och revisorerna har tillgång.

Om ni har aktiverat ett programkort från Sappa så lagrar Sappa era personuppgifter och det regleras i det avtal ni har ingått med Sappa. Carlslids Bredband har ingen kännedom om ni har ett programkort, om det används eller vilka TV-kanaler ni abonnerar på utöver de som ingår i basutbudet.

Carlslids Bredband har gett Riksnet uppgifter om vilken switchport som är kopplad till vilken fastighet. Carlslids Bredband kan inte se vilka IP-addresser en fastighet använder, men det kan Riksnet. Riksnet lagrar koppling mellan switchport/fastighet/IP-addresser i 6 månader. Riksnet delar dessa uppgifter, endast i felsökningssyfte, med servicestekniker. Riksnet är också skyldig att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen. Riksnets hantering av dessa uppgifter regleras i föreningens avtal med Riksnet.

Vi lagrar även personuppgifter i mötesprotokoll, typiskt närvarolista och överlåtelseuppgifter när fastighet säljs och medlemskap överförs. Mötesprotokollen har alla medlemmar rätt att ta del av.