Byte av mediaboxar och ingrävning av nya fastigheter

Under nästa vecka påbörjas arbetet med att ansluta ytterligare 10 fastigheter till Carlslid Bredband. Bytet av mediaboxar planeras påbörjas under mitten av september. Se infobrevet för mer information! Om ni inte fått infobrevet via mail, kontakta bredband@carlslid.se med er gatuadress och nya epostadress så vi kan uppdatera våra register!

infobrev-150823