Elmätarbyte noden

Fredagen den 10/11 så kommer elmätaren i noden att bytas ut. Detta innebär avbrott på både internet och TV. Arbetet beräknas pågå mellan 08.00-09.00.