Fortsatta problem med e-post för @carlslid.se

För vissa fungerar e-postadresserna för @carlslid.se medan för vissa fungerar det inte. Jag har haft kontakt med Riksnet support och de säger att de flesta ärenden är relaterat till konto-inställningar i e-postklienten (på dator, telefon eller surfplatta). Dessa inställningar är de nya (för e-post):

Användarnam: Mailadressen
IMAP-server: mail.riksnet.se
SMTP-server: mail.riksnet.se
IMAP port: Kryperat (rekommenderad) SSL: port 993
Okryperat: port 143
SMTP port: Krypterat (rekommenderad) SSL: port 465
Okrypterat: port 25
Utgående server kräver autentisering.

Andra har inloggningsproblem som ofta beror på att man har glömt inloggningsuppgfiterna. Det finns två typer av inloggningsuppgifter:

Om man har glömt inloggningsuppgifter till mail kan man återställa/ändra se dessa på kundportalen.

Om man har glömt inloggningsuppgfiter till kundportalen så kan Riksnet återställa lösenordet och skicka ut dessa med vanligt brev. Det kan ta 2-3 dagar att få nya uppgifter.

Om man inte kan logga in till kundportateln eller webmail (antingen pga glömda inloggningsuppfiter eller annat fel) så rekommenderar Riksnet att man kontaktar deras support. Telefonnummer och öppettider finns på https://www.riksnet.se/om-oss/kontakt/.

IT-gruppen genom Lennart

Uppdaterad (2019-02-12): Rättning/förtydligande av port-nummer

Uppdaterad (2019-02-13): Rättning/förtydligande att man endast kan se inloggningsuppgfiter för e-mail på kundportalen.