Kanalomläggning Sappa 1-2 oktober

Den 1-2:a oktober så kommer Sappa att byta plats på vissa HD- och digitalkanaler i kanallistan. Du kan behöva göra en ny kanalsökning för att hitta de nya kanalerna, men de kan också börja fungera utan kanalsökning.

Läs mer på Sappas hemsida.

Styrelsen