Problem med e-postadresser för @carlslid.se

Riksnet har flyttat över alla @carlslid.se-e-postaddresser till en ny mailserver. Under flytten har e-posten inte fungerat som det ska.

Riksnets support har meddelat mig att nu ska flytten vara kvar. Man kan använda https://webmail.riksnet.se/ för att läsa sin e-post. Har man haft e-post konfigurerad i sin telefon, surfplatta eller e-postklient på dator så måste man ändra inställningarna. På alla ställen/fält det står IMAP, POP eller SMTP ska man numera skriva mail.riksnet.se som är den nya serveradressen.

IT-gruppen genom Lennart