Internet

Föreningen har via Sappa internet i hastigheten 1000/1000 Mbit/s till alla fastigheter.

IP-adresser

Sappa använder en teknik för IP-adresstilldelning som heter Carrier-grade NAT. Detta innebär att vi har icke-publika IP-adresser. Vid normalt internetanvändande så märker man ingen skillnad, men om man exempelvis har servrar som behöver vara åtkomliga utifrån så kan man få problem. Föreningen har möjlighet att tilldela ett antal publika IP-adresser bland våra fastigheter om det behovs. Kontakta IT-gruppen (bredband@carlslid.se) för mer information om detta.

IP-telefoni

Föreningen har inte någon upphandlad IP-telefoni. Dock så har vi inga begränsningar i nätverket så all vanlig IP-telefoni från till exempel Telia, Tele2, Riksnet, Alltele och T3 fungerar.

E-postadresser på @carlslid.se

Vissa gamla medlemmar har en e-postadress på @carlslid.se. Dessa adresser kommer föreningen fortsätta drifta ett tag till. Styrelsen har tagit beslut på att inga ytterligare e-postadresser kommer att ges ut. Detta för att kunna fokusera på föreningens kärnverksamhet samt att supporten av dessa har gett IT-gruppen en hög arbetsbelastning.

Carlslids Bredband rekommenderar alla att skaffa en e-postadress på någon existerande gratistjänst. Detta gäller även de som redan idag har en @carlslid.se-adress.