månadsarkiv: juni 2021

Webmail för @carlslid.se-adresser

Om ni har problem att konfigurera era datorer, telefoner eller surfplattor med de nya e-mail-inställningarna så rekommenderar jag dessa sätt:

  1. Kontakta Broadview för teknisk support. De har telefonsupport på telefonnummer: 0612-70 18 05 (samt ett ticket-baserat supportsystem på https://help.broadview.se/support/home). Supporten är öppen kl 08-20 vardagar och kl 10-20 under helg.
  2. Gå till https://webmail.broadview.se/ och läs er mail direkt i er webbläsare

Det Broadviews support kan hjälpa till med att att korrekt ställa in dessa inställningar i er e-postklient:

IMAP-server
Adress: mail.broadview.se
Port: 993
Använd SSL/TLS

SMTP-server
Adress: smtp.broadview.se
Port: 465 alternativt 587
Använd SSL/TLS/STARTTLS
Utgående server kräver autentisering.

IT-gruppen, genom Lennart

Ni med @carlslid.se-address med forward: kolla er spamkorg regelbundet

Olika mail-leverantörer hanterar spam på olika sätt. De största brukar ha någon form av algoritm/viktning som leder till att ett mail klassas som spam. En vidarebefordring/forward som ni har från en @carlslid.se-address är ett typexempel på när mailet har större chans att klassas som spam och namna i er spamkorg.

Kolla därför er spamkorg regelbundet så att ni inte har fått något mail där!

De största mailleverantörerna har någon form av intelligens som man kan lära upp vad man inte tycker är spam. T.ex. Gmail har detta (läs under ”Avmarkera ett meddelande som skräppost”): https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv&oco=0. Använd er gärna av dessa funktioner för att minska sannolikheten att framtida mail namnar i er spamkorg.

IT-gruppen, genom Lennart