Ni med @carlslid.se-address med forward: kolla er spamkorg regelbundet

Olika mail-leverantörer hanterar spam på olika sätt. De största brukar ha någon form av algoritm/viktning som leder till att ett mail klassas som spam. En vidarebefordring/forward som ni har från en @carlslid.se-address är ett typexempel på när mailet har större chans att klassas som spam och namna i er spamkorg.

Kolla därför er spamkorg regelbundet så att ni inte har fått något mail där!

De största mailleverantörerna har någon form av intelligens som man kan lära upp vad man inte tycker är spam. T.ex. Gmail har detta (läs under ”Avmarkera ett meddelande som skräppost”): https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv&oco=0. Använd er gärna av dessa funktioner för att minska sannolikheten att framtida mail namnar i er spamkorg.

IT-gruppen, genom Lennart