Webmail för @carlslid.se-adresser

Om ni har problem att konfigurera era datorer, telefoner eller surfplattor med de nya e-mail-inställningarna så rekommenderar jag dessa sätt:

  1. Kontakta Broadview för teknisk support. De har telefonsupport på telefonnummer: 0612-70 18 05 (samt ett ticket-baserat supportsystem på https://help.broadview.se/support/home). Supporten är öppen kl 08-20 vardagar och kl 10-20 under helg.
  2. Gå till https://webmail.broadview.se/ och läs er mail direkt i er webbläsare

Det Broadviews support kan hjälpa till med att att korrekt ställa in dessa inställningar i er e-postklient:

IMAP-server
Adress: mail.broadview.se
Port: 993
Använd SSL/TLS

SMTP-server
Adress: smtp.broadview.se
Port: 465 alternativt 587
Använd SSL/TLS/STARTTLS
Utgående server kräver autentisering.

IT-gruppen, genom Lennart