Om Carlslids Bredband

Carlslid är en stadsdel nära universitet och sjukhus i Umeå, mellan Ålidhem och Tomtebo.

Carlslids Bredband är en ekonomisk förening med syfte att äga och förvalta det fiberoptiska nätverk som de flesta fastigheter på Guldvägen, Silvervägen, Kopparvägen och Kalkvägen är anslutna till.

Vår leverantör av TV och internet är Sappa. Hastigheten till respektive fastighet är 1000/1000 Mbit/s.

Har du köpt en fastighet på Carlslid och är intresserad av att bli medlem i föreningen, eller har du andra frågor? Kontaka Fredrik Domeij, 070-3037836, eller via epost, bredband@carlslid.se.

Dokument för ägarbyte:

Dokument för icke anslutna fastighetsägare på Carlslid:

Information om föreningen

Organisationsnummer769611-6677
PostadressCarlslids Bredband ek för, c/o Fredrik Domeij, Guldvägen 5, 907 50 Umeå
KontaktFredrik Domeij, 070-3037836, bredband@carlslid.se
Bankgiro5037-9205

Behandling av personuppgifter

Carlslids Bredband har ett medlemsregister och ett dokumentarkiv där följande information lagras:

  • Namn (kontaktperson för fastigheten)
  • E-postadress
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsadress
  • Faktureringsadress (om annan än fastighetsadressen)
  • Telefonnummer/mobiltelefon
  • Om fakturor har blivit betalade eller ej.
  • Om medlem lånat digitalbox/CA-modul
  • Personnummer (endast i pappersform på anslutningsavtalet)

Detta används till fakturering och informationsspridning till medlemmar. Endast styrelsen, IT-gruppen och revisorerna har tillgång.

Om ni har aktiverat ett programkort från Sappa så lagrar Sappa era personuppgifter och det regleras i det avtal ni har ingått med Sappa. Carlslids Bredband har ingen kännedom om ni har ett programkort, om det används eller vilka TV-kanaler ni abonnerar på utöver de som ingår i basutbudet.

Sappa och Carlslids Bredband har uppgifter om vilken switchport som är kopplad till vilken fastighet. Carlslids Bredband kan inte se vilka IP-adresser en fastighet använder, men det kan Sappa. Sappa delar dessa uppgifter, endast i felsökningssyfte, med servicestekniker. Sappa är också skyldig att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen. Sappas hantering av dessa uppgifter regleras i föreningens avtal med Sappa.

Vi lagrar även personuppgifter i mötesprotokoll, typiskt närvarolista och överlåtelseuppgifter när fastighet säljs och medlemskap överförs. Mötesprotokollen har alla medlemmar rätt att ta del av.