Ny internetleverantör/förändring i TV-utbud

Carlslids Bredband har haft Riksnet som internetleverantör sedan föreningen bildades 2005, med Sappa som underleverantör av TV-signal under de senaste 10 åren. Riksnet blev i somras uppköpt av Telia. Föreningens lösning med internet och TV har fungerat bra men detta var inte något som Telia var intresserade av att leverera i fortsättningen. Styrelsen gjorde därför en upphandling av internet och TV och det landade i att vi valde Sappa som leverantör av både internet och TV. Sappa kommer att ta över som internetleverantör under maj månad. Byte kommer att ske en fastighet i taget så det beräknas inte bli något större avbrott för någon. Detta innebär även par förändringar i våra tjänster.

Den korta versionen

 • Den vita fiberkonvertern som sitter på väggen (som det står ”Raycore” på) kommer att bytas ut till en annan modell.
 • Internethastigheten höjs från 250 Mbit/s till 1000 Mbit/s (under optimala förhållanden).
 • De e-postadresser vi har som slutar på @carlslid.se kommer att flyttas till en ny leverantör. Läs nedan för detaljer och vad ni måste göra för att behålla er adress!
 • Det digitala TV-grundutbudet (förutom Eurosport) kommer inte längre att kräva ett programkort med tillhörande CA-modul/digitalbox utan kommer att finnas tillgängligt på alla TV-apparater på samma sätt som exempelvis SVT1, SVT2 och TV4 är idag.
 • Eurosport kommer att sluta sändas analogt (detta har dock inte med vårt nya avtal att göra utan är en förändring som sker för alla Sappas kunder från och med 30:e mars).
 • Sänkning av abonnemangsavgift från 200 till 180 kr/mån.

Den långa versionen

Ny fiberkonverter

Företaget Nordantenn i Umeå kommer framöver att sköta service och felsökning av vårt fibernät. Detta inkluderar även byte av fiberkonvertrar i våra fastigheter. Detta kommer att utföras under maj månad.

Vår gamla fiberkonverter
Vår nya fiberkonverter (Genexis XG6846)

Ökning av internethastighet

Den maximalt möjliga internethastigheten kommer att ökas från 250 Mbit/s till 1000 Mbit/s. Faktiskt hastighet beror dock på flera faktorer, främst router, datorer, kablage och wifi-täckning i respektive fastighet, men även hastighet i uppkopplingen hos de servrar man kommunicerar med. Det kommer dock inte att uppstå någon flaskhals i vårt eget nätverk, en fastighet kommer inte att kunna påverka internethastigheten i andra fastigheter i föreningen.

IP-adresser

Sappa använder en teknik för IP-adresstilldelning som heter Carrier-grade NAT. Detta innebär att vi kommer att få icke-publika IPv4-adresser. Vid normalt internetanvändande så märker man ingen skillnad, men om man exempelvis har servrar som behöver vara åtkomliga utifrån så kan man få problem. Vi har möjlighet att tilldela ett antal publika IPv4-adresser bland våra fastigheter om det behovs. Kontakta IT-gruppen (bredband@carlslid.se) senast sista april om ni vet att ni påverkas av detta och behöver en publik IPv4-adress.

E-postadresserna på @carlslid.se

Föreningen har e-postadresser som slutar på @carlslid.se via Riksnet. Riksnet har även skött supporten mot oss som e-postanvändare. Vår nya internetleverantör, Sappa, har ingen möjlighet att erbjuda e-postadresser åt oss.

Att driva en e-postserver på ett bra sätt är svårt idag. Detta främst på grund av SPAM-hantering, både avseende att få e-post att ta sig fram till mottagare och hindrande av inkommande oönskad e-post. Mindre e-postleverantörer blir för små för att det ska fungera bra och större e-postleverantörer är inte oftast intresserade av att erbjuda support utan förlitar sig helt på självservice.

De stora jättarna, bland annat Google (gmail.com) och Microsoft (outlook.com/hotmail.com) erbjuder lösningar som är gratis, fungerar bra avseende SPAM-hantering, tillåter mycket datalagring, har enkel konfiguration i mobila enheter, har bra Webmail, stora möjligheter till självservice avseende bland annat lösenordsåterställning och kombinerar e-posten med bland annat kalender, fillagring och dokumenthantering. Dessa tjänster blir inte heller knutna till var man bor utan följer med vid flytt ur föreningen. Hade vi startat en bredbandsförening idag så hade vi inte erbjudit medlemmar e-post utan i stället hänvisat till de stora jättarna.

Ni som idag använder en @carlslid.se-adress rekommenderas att, om ni inte redan har en alternativ e-postadress, skapa en egen e-postadress i någon gratistjänst.

Trots detta så förstår vi att många medlemmar som idag har en @carlslid.se-adress gärna vill behålla denna. För att tillgodose detta behov kommer vi att prova att anlita företaget https://broadview.se/ för drift och support av e-posten. Broadview håller till i Kramfors och har tagit över e-posthanteringen för flera tidigare Riksnetkunder. Vi är inte säkra på hur bra detta kommer att fungera men vi tycker att det är värt ett försök. IT-gruppen i Carlslids Bredband är en begränsad resurs och vi har inte möjlighet att själva erbjuda support för e-postadresser för våra medlemmar.

Ni som har en @carlslid.se-address idag har tre alternativ:

 1. Avveckla er e-postadress. Om ni inte gör någoting så kommer er e-postadress att avvecklas och ni kommer varken att kunna skicka eller ta emot e-post till den.
 2. Vidarebefordring av er e-postadress. Om ni inte har en annan e-postadress idag så behöver ni registrera en e-postadress i någon lämplig gratistjänst, exempelvis på gmail.com eller hotmail.com. Meddela er gamla @carlslid.se-adress, er nya e-postadress och er gatuadress till oss (bredband@carlslid.se) så ordnar vi med en vidarebefordring. E-post som någon skickar till er @carlslid.se-address kommer då att vidarebefordras till er nya adress. Ni kommer inte att kunna skicka någon e-post från er @carlslid.se-address men däremot ta emot och då få e-posten vidarebefordrad till er andra adress.
 3. Behåll er e-postadress. Meddela er befintliga e-postadress och er gatuadress till oss (bredband@carlslid.se) och säg att ni vill ha kvar er e-post precis som idag. Det som kommer hända då är att Broadview kommer att migrera er lagrade e-post på e-postservern samt ert konto till Broadways e-postservrar. Ni kommer sedan, med Broadways hjälp, att behöva uppdatera telefoner/surfplattor/datorer med nya inloggningsuppgifter men det kommer sedan att fungera ungefär som tidigare.

Sista datum för anmälan av vidarebefordring eller flytt till Broadway är den 30:e april. Migrering kommer ske under maj.

Tidigare medlemmar som har en @carlslid.se-adress men har flyttat ur föreningen kommer inte att få behålla sin e-postadress. Dessa kommer att avvecklas under maj.

Vi kommer inte att erbjuda medlemmar att skapa nya @carlslid.se e-postadresser.

TV-utbud

Idag har vi ett digitalt krypterat grundutbud (SVT1-TV12, Kunskapskanalen, Barnkanalen, Discovery Channel och Eurosport), kompletterat med ett identiskt analogt utbud. De fria kanalerna (SVT1, SVT2, TV4, Barnkanalen och Kunskapskanalen) finns tillgängliga digitalt och går tillsammans med det analoga grundutbudet att ta del av på samtliga TV-apparater, medans det digitala krypterade grundutbudet, och eventuella ytterligare programpaket som går att köpa av Sappa, kräver ett programkort och en CA-modul/digitalbox.

Allt detta, förutom Eurosport analogt, kommer att finnas tillgängligt i vårt nya avtal. Eurosport analogt försvinner redan 30:e mars och har inget att göra med vårt nya avtal utan Sappas avtal med sina programleverantörer. Förutom detta tillkommer två saker i vårt nya avtal:

 • Digitalt okrypterat (något mindre) grundutbud. Här krävs det endast en TV med DVB-C-stöd (alternativt digitalbox). Ingen CA-modul eller digitalkort kopplat till Sappa krävs.
 • Sappa Play. Se på TV via dator/surfplatta/telefon/Chromecast/Apple TV. Något annorlunda grundutbud än vårt ordinarie grundutbud. Se https://sappa.se/tv/play.

Det analoga utbudet kommer att fortsätta sändas tills vidare, men kommer sannolikt att avvecklas inom en inte alltför lång framtid.

Övrigt att notera kring TV:

 • Precis som tidigare finns möjlighet att köpa till ytterligare programpaket via Sappa. Detta kommer att gå via den krypterade sändningen så för detta krävs programkort och CA-modul/digitalbox. Extrakort går att köpa från Sappa för 29 kr/mån för att få samma utbud på ytterligare en TV. Även Sappa Play påverkas när du köper ytterligare programpaket (fråga Sappa om detaljer).
 • I och med det nya okrypterade digitala grundutbudet så kan medlemmarnas behov av extrakort minska (beroende på vilka kanaler du önskar se på extra-TV:n). Ta kontakt med Sappa om du vill säga upp ett befintlig extrakort.

Abonnemangsavgift

Vi har i styrelsen satt upp en mål att vi i slutet av avtalsperioden (om 5 år) ska ha 400 000 kr i likvida medel i föreningen. För att lyckas med detta behöver vi sänka abonnemangsavgiften. Vi föreslår en sänkning i höst från 200 till 180 kr/mån och möjligen justera ytterligare under 2022.

Ytterligare tjänster

 • För dig som idag har IP-telefoni: Det finns inte några begränsningar gällande IP-telefoni för vilken operatör du kan välja att köra på internetanslutningen. Om du redan idag har IP-telefoni så kommer detta att fungera bra även fortsättningsvis.
 • Sappa säljer även ett antal övriga tjänster separat: Fast telefoni, Sappa Wifi och Digital omsorg. Kontakta Sappa för detaljer om dessa.

Information från Sappa

Sappas kundtjänst nås via https://sappa.se/kundservice/kundservice. De önskar dock att vi väntar med eventuella frågor kring vårt nya avtal till den 1:a april då de hunnit informera hela kundservice om vårt nya avtal.

Sappa har också skickat med en liten teaser:

Ytterligare frågor

För frågor kring detta, vänligen kontakta IT-gruppen via bredband@carlslid.se.