Långsamt internet – löst

Uppdatering: Riksnet skriver på sin hemsida: Löst sedan 22:30

Som vissa har upptäckt så är nerladdningshastigheten för närvarande ca 3 Mbit/s. Uppladdningshastigheten verkar vara okej. Felet beror troligtvis på ett problem hos vår internetleverantör Riksnet:

2016-04-13 Kapacitetsproblem Umeå och Norrut

På grund av en felande länk i nätet går trafiken i Norra Sverige en redundant väg vilket kan påverka kapaciteten för kunder i Umeå och norrut i landet. Felavhjälpning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

Håll koll på Riksnets driftsinformation för uppdatering: